Over mij

Ik ben Anneke van Spaandonk. ik ben een geregistreerd therapeut die begeleiding aanbiedt voor individuen en groepen. Ik leg me erop toe mensen te helpen hun innerlijke wonden te helen, hechtere familiebanden te ontwikkelen en hun leven te verbeteren. Het is een ontdekkingsreis die ik met elke cliënt weer bijzonder vind - ik ben elke dag dankbaar voor mijn werk.


Onze sessies zullen een veilige omgeving voor je zijn waarin je de emotionele steun en professionele begeleiding krijgt die je nodig hebt. Hoewel we zullen praten over problemen waar je tegenaan loopt, richten we ons ook op je sterke kanten en zoeken naar manieren om positieve veranderingen aan te brengen in je leven.

Mijn persoonlijke ervaringen

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de psyche van de mens. Deze belangstelling kwam ook tot uiting in mijn oorspronkelijke vak als kapster. Daarbij bleek dat door mensen aan te raken, ze zich makkelijker open konden stellen om hun levensverhaal te vertellen. 
Rond mijn dertigste werd ik me bewuster en reflecteerde op vragen als: Waarom loop ik hier steeds tegen dezelfde problemen aan? Wie ben ik in de essentie? Wat wil ik, waar word ik gelukkig van? Mijn zoektocht begon met Bio- energetica, reiki-opleidingen, Body Reikitalk, energetische meditatiecursussen. Daarna werd duidelijk dat ik graag mensen wilde begeleiden op hun levenspad. Ik heb aan de "Academie Integrale mensenwetenschappen" in Utrecht een opleiding tot counselor gevolgd. 
In de periode daarna werd ik geconfronteerd met rouw/verlies in mijn leven en heb ik met dit thema affiniteit opgebouwd. Van daaruit besloot ik om me te specialiseren als verliesdeskundige en ik heb de opleiding "Het land van rouw" afgerond. Ik ben verlies-en ervaringsdeskundige en verliesbegeleider.Mijn wens is een boek te publiceren over de relatie met jezelf en hoe ieder zijn kruis draagt omdat dit een relatie heeft met al de levensvragen die ik in mijn praktijk tegenkom. Een start hiermee maakte ik al eerder in mijn afstudeerwerk en zal ik in het boek middels onderzoek verder uitdiepen.
Mijn praktijk staat ervoor om jouw innerlijke kompas in beweging te brengen. Ik leer je daarnaar te luisteren en er vertrouwen in te hebben. Je leert de goede weg die je op mag gaan op jouw levenspad. 
Zoals iedereen heb ik ook meerdere verliezen geleden:De achteruitgang van de gezondheid van mijn vader heb ik als een verlies ervaren. Hij had een hersenletsel overgehouden aan een ongeluk wat een karakterverandering met zich meebracht en kreeg na 9 jaar nog een herseninfarct. In de 18 jaar dat hij ziek was ben ik hem steeds meer en meer verloren als vader.Mijn vader overleed plotseling 10 dagen nadat ik als alleenstaande moeder bevallen was van mijn dochter. Dit verlies overschaduwde het geluk van de komst van mijn kind. Daarna droeg ik vanaf toen de zorg voor mijn moeder, die weduwe was geworden.Bij het verlies van partners in liefdesrelaties werden ook mijn toekomstverwachtingen aangetast: het creëren van een gezin. Mijn kinderwens is desondanks gerealiseerd, door zelf voor het moederschap te kiezen.Mijn moeder kreeg longkanker en overleed op 83-jarige leeftijd. Naast het gemis van mijn moeder overviel me het gevoel wees te zijn waarbij de vanzelfsprekende zorg en aandacht voor mijzelf wegviel. Deze leegte werd bovendien versterkt doordat de zorg die ik voor haar droeg ook wegviel.Helaas bestonden er in die tijd geen rouwgroepen voor mijn leeftijd. Ik heb dat als een gemis ervaren want ik ondervond geen herkenning van de vorm van rouw waar ik mee te maken had.   Ik heb in die tijd daarom individuele hulp gezocht voor het verwerken van deze verlieservaringen. Een verlieservaring in het heden roept herinneringen op van de eerdere verlieservaringen, die opnieuw aandacht vragen. Voor zover ik ze had beleefd, doorleefde ik die ervaringen opnieuw. 
Elke pijnervaring biedt uiteindelijk ook een andere kant. Ik voel me erdoor gelouterd en voel me krachtiger in het leven staan. Sta bewuster stil bij de essentie van het leven. 

 Mijn opleiding en training, workshops

 • Bio-energetica
 • Reiki master
 • Body-& Reikitalk
 • Workshops energetische meditatie
 • Counselor: 4 jarige opleiding psychosociale begeleiding aan de Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO) te Utrecht. Richting transpersoonlijke counseling
 • Therapeutisch tekenen basis en voor gevorderden
 • Jungiaans counseling, academie integrale mensenwetenschappen
 • Indian Head masseuse
 • Verliesdeskundige 2 jarige opleiding Land van Rouw
 • Psychosociale basiskennis
 • Medische basiskennis

Werkwijzen

Bij Counseling Innerlijke Kompas maken we gebruik van diverse methoden en technieken om jou te leren omgaan met je verlies. 


Mijn manier van werken is dat ik eerst een kennismakingsgesprek met je heb. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ik vind het belangrijk voor jou dat je op de juiste plek bent. Dat is als er een wederzijdse klik is, een gevoel van vertrouwen aanwezig is en als mijn manieren van werken je aanspreken. Duur van dit gesprek is 20 a 30 minuten.


Na het kennismakingsgesprek ga ik kijken welke manier van begeleiden het beste bij jou past. Er zijn verschillende methodes waarmee ik werk zoals: Verliesbegeleiding, Lichaamswerk, Familieopstellingen, Wandelcoaching, Voice Dialoque, Clientgerichte therapie/Gesprekstherapie of een combinatie. 


Ik loop tijdelijk met jou mee totdat je weer in je eigen innerlijke kracht staat. Wanneer je ondersteuning en begeleiding zoekt dan ben je op zoek naar de weg die je op moet gaan, je bent dwalende. Samen met jou kijk ik wat de meest geschikte weg is om te bewandelen. Je gaat daardoor op jouw innerlijke kompas vertrouwen. Ik geloof in de innerlijke kracht van de cliënt en het zelfhelend vermogen. 

Verschillende werkvormen

Lichaamswerk

Veel gevoelens hebben we leren onderdrukken en beheersen omdat ze moeilijk of niet gewenst waren. Om die reden kun je getracht hebben om gevoelens te onderdrukken waardoor je het contact met je lichaam verloor en meer vanuit je hoofd bent gaan leven.

Door stil te leren staan bij de signalen van je lichaam, leer je je emoties gewaar te worden en toe te staan en spanningen geleidelijk los te laten. Zo ervaar je jouw lichaam in zijn geheel te gebruiken en alles resoneert met elkaar (hoofd en lichaam). Gevolg is dat je beter geaard bent en echt aanwezig bent. 

Familieopstelling

Dit is een vorm van psychotherapie, die ontwikkeld is door Bert Hellinger. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Een familieopstelling helpt je om inzicht te krijgen in de plek die je in je gezin van oorsprong innam.

                   

Familieopstelling is een methode die, zonder veel woorden, je laat zien welke plek je in je huidige gezin inneemt of in je gezin van herkomst innam. Soms droeg je bijvoorbeeld een last van iemand anders. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of halfbewuste verbanden te zien én de mogelijke wegen te ontdekken om ons liefdevol los te maken uit verstrikkingen.

Familieopstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel cliënten als prettig en bevrijdend ervaren.

Wandelcoaching

Het kan soms gemakkelijker en prettiger zijn naast iemand te lopen dan tegenover elkaar te zitten. Door alleen al te bewegen kan het makkelijker zijn om je te openen en je kunt snel de diepte in. Daarbij worden er lichaamsgerichte oefeningen gedaan om in je gevoel te komen.
Naast het feit dat er van de natuur een rustgevende en helende werking uitgaat, biedt de natuur ook veel metaforen voor je levenspad. Als voorbeeld: Welke richting wil je kiezen in je leven? Neem je de ingeslagen weg of neem je een nieuwe route?

We starten eerst met de intake in de praktijkruimte, daarna gaan we wandelen. Wandelcoaching bij Counseling Innerlijke Kompas is in de bossen van Amarant en het duurt 1 a 1,5 uur.

Cliëntgerichte therapie / gesprekstherapie

Dit is de basis van persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor verkrijg je meer zelfreflectie en zelfkennis. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfacceptatie door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnenuit. Dit kan leiden tot een betere balans.

Bij cliëntgerichte therapie bepaalt de cliënt zelf welke richting de therapie op gaat (persoonsgerichte therapie). De therapeut biedt de cliënt zijn of haar sympathie, acceptatie, belangstelling en inlevingsvermogen. De therapeut bekritiseert niet, maar luistert aandachtig naar de cliënt, en maakt duidelijk wat er gezegd wordt.

Door de cliënt volledig te accepteren zoals die is, helpt de therapeut de cliënt zichzelf niet te veroordelen. De cliënt spiegelt samen met de therapeut over gedachten en gevoelens, maar de therapeut biedt geen directe adviezen of oplossingen. De cliënt bepaalt zelf in welke richting het proces van de therapie zich ontwikkelt. Alleen als de therapeut het idee heeft dat de ontwikkeling en persoonlijke groei geblokkeerd wordt, zal deze ingrijpen. Ook kan de therapeut klachten of problemen op een andere manier belichten om zo de cliënt meer inzicht in zichzelf te geven. De cliënt zal worden aangemoedigd stil te staan bij gedachten om gevoelens en emoties toe te laten en om deze vervolgens te uiten. De therapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Voice dialogue

Mogelijk herken je het fenomeen dat je voortdurend bepaalde gedachten herhaalt of dat je gedachten je iets opleggen waar je aan moet voldoen. Die gedachten roepen emoties op en zo ontstaan vicieuze cirkels waar je je moeilijk uit kunt bevrijden. Je gedachten bepalen je werkelijkheid.

Gedurende ons leven zijn meerdere persoonsdelen (prototypen) ontstaan zoals de waarnemer, de criticus, het innerlijk kind, de ouder... Elk deel heeft zijn of haar eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Deze delen kunnen elkaar tegenwerken waardoor je een innerlijk conflict ervaart. Daar waar een deel te overheersend is, zal een ander deel te weinig aan bod komen.

In Voice Dialogue worden de verschillende delen in jou uitgenodigd om vrijuit te spreken. Je hoort daarbij jezelf spontaan zeggen wat jou bezighoudt, welke gedachten en vaak onderdrukte emoties je gedrag bepalen. Het betreft veelal gevoelens die miskend zijn en om erkenning vragen. Door inzicht in wat er in je leeft en geleefd heeft, ontstaat er een verschuiving binnen jezelf waardoor ruimte ontstaat om andere keuzen te maken. 

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/